top of page

Opleiding tot HB-professional

Op woensdagavond 4 oktober 2023 starten we weer met onze opleiding tot HB-professional. De opleiding wordt online aangeboden.

Stuur bij interesse een mail naar: opleidingen@hbcentrum.nl

Het Centrum voor Hoogbegaafdheid is een door de overheid erkende Instelling voor kort beroepsonderwijs, wij staan geregistreerd bij het CRKBO.

Welke kennis heb je nodig om hoogbegaafde kinderen/volwassenen optimale hulp te kunnen bieden? Dit is de vraag die wij ons team van hoogbegaafde professionals hebben gesteld. Samen zijn we tot een opleiding van 10 avonden gekomen.

Avond 1 en 2: Hoogbegaafdheid (algemeen)
Avond 3 en 4: De wereld van de HB'er
Avond 5 en 6: De HB'er thuis
Avond 7 en 8: De HB'er op school/het werk
Avond 9 en 10: Jij als HB-professional

​Ons doel is om professionals op te leiden die in staat zijn om hun eigen visie omtrent hoogbegaafdheid te ontwikkelen. Door alle actuele wetenschappelijke kennis te bundelen, en daarbij de reeds bestaande visies onder de loep te nemen, kom je tot een mooi uitgangspunt om een eigen visie te creëren. Wij zijn van mening dat een visie veranderlijk kan zijn aan de hand van nieuwe onderzoeken/ontwikkelingen. We staan open voor alle kennis en willen deze ook uitdragen. Op deze manier willen we een betere wereld scheppen voor iedere hoogbegaafde persoon.

​Coaching is een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Dit is tweeledig: Het is namelijk belangrijk om jezelf kwetsbaar op te kunnen stellen (en open te staan) voor coaching, maar het is ook zeker een voorwaarde om zelf goed te kunnen coachen. Daarom is het coachen op allerlei manieren in de opleiding verweven.

​Aan het einde van de opleiding is er ruimte om kennis te maken met activiteiten die we zelf inzetten bij de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en volwassenen. De cursisten ervaren dit zelf door deel te nemen aan de activiteiten.

De investering om mee te mogen doen aan deze opleiding is: €3000,-, vrijgesteld van BTW

Bekijk de agenda op onze website Hoogbegaafdheid.nl:

https://www.hoogbegaafdheid.nl/training/43/opleiding-tot-hb-professional.html

Meld je hier aan!

CRKBO_Instelling.jpg
Registerplein-Utrecht_logo-XS.png

​Deze opleiding wordt top-down aangeboden en is geschikt voor professionals die meer over hoogbegaafdheid willen leren. Voor de volgende doelgroepen is de opleiding uitermate geschikt:

- Coaches;

- Orthopedagogen;

- Therapeuten;

- Leerkrachten;

- Ouders;

- Ib'ers;

- Psychologen;

- Beleidsmedewerkers (zorg/onderwijs);

- Leerplichtambtenaren;

- Medewerkers GGZ;

- Begeleiding kinderopvang/ creche.

 

​Als deelnemer aan de opleiding tot HB-professional krijg je toegang tot de HB-professional dropbox. Op deze manier blijft iedereen ook na de diplomering "up tot date". In deze dropbox vind je met name verdieping op de behandelde lesstof en handvatten voor je huiswerk. Indien gewenst word je ook aan de Facebook-pagina toegevoegd. Alle gediplomeerde HB-professionals kunnen hier nieuwe informatie delen maar ook casuïstiek bespreekbaar maken. 

 

Meld je hier aan!

 

Leveringsvoorwaarden

Op deze opleiding zijn onze Leveringsvoorwaarden en privacy verklaring van toepassing.

Hierbij een paar recensies van onze laatste opleiding:

Lees recensies:

Ter bescherming van de cursisten zijn recensies meestal anoniem.

Anoniem : "prettig. Ontspannen sfeer met veel ruimte voor eigen ervaringen en vragen. "

(Recensie geldt voor zowel voor HB-professional als voor HB-docent)

Hoe heeft u de training ervaren?

prettig. Ontspannen sfeer met veel ruimte voor eigen ervaringen en vragen. 

Hoe heeft u het cursusmateriaal ervaren?

Goed. Duidelijke toelichting bij de sheets. Sheets als materiaal meegegeven. Suggesties om verder te lezen/kijken op websites e.d.

Welk cijfer zou u deze training geven?

Cijfer: 9

Anoniem : "De opleiding wordt top-down gegeven"

"Na 4 jaar ben ik de opleiding HBprofessional gaan doen om mijn opgedane kennis nog meer te verdiepen en zo de kinderen bij HBplus, HBkids en HBfun verder te kunnen begeleiden. Doordat ik al zo veel jaar met mijn eigen kinderen meeloop is het een mooie aanvulling en bevestiging van wat ik al wist. Maar toch is het dan wel fijn om het ook vanuit een andere hoek te bekijken. 

 

Wat het voor mijn bijzonder maakte is dat je met een zeer diverse groep de opleiding doet hoor en zie je niet alleen maar de informatie vanuit ouders zijnde maar ook vanuit een leraar of GGZ zorg en grootouders. 

 

De opleiding wordt top-down gegeven maar er is zeer veel verdiepingsmateriaal om door te spitten. Dat maakt dat deze opleiding voor veel mensen geschikt is. Je kunt in je eigen tempo bepalen hoeveel extra verdiepingsstof je tot je wilt nemen. Hierdoor leer je zoveel meer over hoogbegaafdheid wat maakt dat deze groep kinderen en volwassenen beter begrepen worden en begeleid kunnen worden. Je ziet een kind of volwassene opeens met hele andere ogen waar je eerst alleen maar dacht dat het een lastig kind/volwassene was. En dan opeens zie je dat het een prachtige autonoom persoon is die precies weet wat hij of zij wil en nodig heeft.

 

De opleiding word gegeven door mensen die zelf al jaren met hoogbegaafdheid te maken hebben. Ook kunnen ze veel casussen aandragen en begeleiden met vragen. Je kunt altijd even een vraag stellen ook al lijkt het een hele rare vraag. Want niks is raar binnen het centrum omdat er al zoveel voorbij gekomen is.

 

Kom daarom de opleiding volgen want er gaat een hele nieuwe wereld voor je open.

 

Patricia de Vries - Tigchelaar (37)"

Anoniem : "Het stuk top-down leren was zeer interessant. "

"De opleiding is professioneel opgezet. Er is veel kennis aanwezig bij de opleider(s) en zij weten het ook goed over te brengen. Er is ruimte voor interactie en vragen. Ik vind het een prettige manier van werken en heb ook veel geleerd. Juist ook handvatten voor het werken met hoogbegaafden in de praktijk. De cursusdagen zijn erg vol, maar dat stimuleert wel om er thuis iets over te lezen of aan de gang te gaan met de huiswerkopdrachten. De combinatie van de cursusgroep: ouders van hoogbegaafde kinderen, coaches en leerkrachten uit het basisonderwijs maakte het wel bijzonder. Ik vind een samengestelde groep wel een toegevoegde waarde hebben. Alle kanten van hoogbegaafdheid worden besproken.

 

​De vier dagen opleiding die ik tot nu toe gevolgd heb waren ontzettend leerzaam. Ikzelf heb heel veel inzichten gekregen. Hoe ik een hoogbegaafde leerling eerder/sneller ontdek. Hoe een hoogbegaafde denkt. Maar ook hoe hij of zij zich voelt. Het stuk top-down leren was zeer interessant. 

 

Het onderpresteren en de bore out waren zeer bruikbaar materiaal. 

Het interessante van de opleiding vond ik dat er zoveel ervaringsdeskundigen aanwezig waren. De verhalen en ervaringen van ouders waren echt een meerwaarde. Ze konden uit eigen ervaring spreken. Zij deelden de ervaringen van zichzelf maar ook van hun kinderen. Waar lopen en liepen zij als ouder tegenaan en wat deed dat met de kinderen. Maar hoe ziet de “toekomst” van deze kinderen eruit? Het vervolgonderwijs en de leerplicht? Zeer interessante materie. 

Een goed en duidelijk verhaal, achtergronden en ervaringen van HB-specialisten. Zeker de moeite waard. Een waardevolle bagage voor het leven.

 

​De opleiding "HB professional" is voor mij heel waardevol omdat naast de rijke hoeveelheid aan informatie en materiaal er veel voorbeelden en anekdotes uit de praktijk worden gegeven. De trainers zijn ervaringsdeskundig, zijn zelf hoogbegaafd, hebben hoogbegaafde kinderen en hebben ervaring met de begeleiding van kinderen die zijn vastgelopen in het reguliere schoolsysteem. De trainers hebben een lerende houding en zij staan open voor feedback. Erg waardevol is de mix van deelnemers: zowel docenten, intern begeleiders, ouders als coaches nemen deel aan deze opleiding, waardoor rijke ervaringen kunnen worden uitgewisseld en begrip ontstaat voor verschillende inzichten."

bottom of page