Opleiding tot HB-professional@online

Wil je graag onze opleiding tot HB-professional volgen, maar is Hoogkarspel te ver rijden? Daarvoor hebben we nu HB-professional@online in het leven geroepen. Je kunt online het diploma "HB-professional@online" behalen. Als je graag diensten van HBcentrum vanuit je eigen praktijk wilt exploiteren dan komt hier nog een praktijkdag in Hoogkarspel bij. Tevens kun je direct online je stagemomenten inplannen.

Inhoudelijk is deze opleiding gelijk aan de reguliere "HB-professional" opleiding. Je mist echter wel het persoonlijke contact met de opleider(s) en de interactie met je groepsgenoten. Daarom heeft de opleiding ook een andere naam gekregen. Het huiswerk en de toets na afloop zijn gelijk, zodat het niveau van onze HB-professionals altijd gelijk is en blijft.

Vanuit je eigen bedrijf kun je onze diensten: HBkids, HBplus en HB-ráákt aanbieden. Voor HBkids en HBplus kun je drie stagemomenten inplannen bij de vestiging naar keuze. Voor HB-ráákt is het voldoende om de cursus één keer als stagiair ("side-kick") mee te doen. Het heeft onze voorkeur om deze cursus vooraf zelf te volgen als je zelf hoogbegaafd bent en/of hoogbegaafde kinderen hebt.

Als je een eigen HBcentrum wilt starten dan ga je een franchise-contract met ons aan. Hiermee kun je alle diensten aanbieden en mag je gratis 15x voor HBkids en HBplus stagelopen zodat de kwaliteit volledig gelijkwaardig wordt aan de bestaande HBcentra. Bij alle diensten doe je mee tot het voor beide partijen goed voelt om ze zelf uit te voeren. Het al dan niet starten van een eigen HBcentrum zal altijd vanuit voortschrijdend inzicht ontstaan en in goed overleg bespreekbaar blijven. Tevens is het voor ons heel belangrijk dat de collega's met een eigen HBcentrum qua persoonskenmerken binnen ons team passen en iedereen zich veilig voelt in elkaars gezelschap. Daarom is het van beide kanten altijd mogelijk om toch af te zien van een contract. Dan kunnen de diensten echter wel vanuit een eigen bedrijf worden aangeboden.

Tarieven:

HB-professional@online: €995

Praktijkdag
9 mei 2020: €499
19 juni 2021: €499


3x stage voor HBplus: €240 (3 x €80)
3x stage voor HBkids: €240 (3 x €80)
1x stage HB-ráákt: €160 (2 dagen á €80)

Als we in overeenstemming komen dat je een eigen HBcentrum gaat oprichten dan zijn er geen kosten verbonden aan de stagemomenten.