top of page
De HBplus Dagbesteding is een onderdeel van het Centrum voor Hoogbegaafdheid.

HBplus Dagbesteding

Welkom bij HBplus dagbesteding. Wij bieden passende hulp en/of maatwerk voor hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar oud. Samen met de ouders en/of school proberen we schooluitval te voorkomen of te doorbreken. Tevens zijn we een zeer geschikte plek bij "thuiszitten". We bieden een veilige omgeving in de nabijheid van ontwikkelingsgelijken (maximaal 12 kinderen per groep) en onder begeleiding van gediplomeerde HB-professionals en HB-docenten. HBplus is altijd onder schooltijd en daarom is medewerking van de school van inschrijving van groot belang.

Hoogbegaafde kinderen kunnen door allerlei redenen vastlopen in het schoolsysteem. Dankzij ons geavanceerde online portaal, kunnen wij de ultieme samenwerking tussen alle betrokken partijen bewerkstelligen. Er kunnen o.a. tussentijdse updates worden geplaatst die wij voor aanvang met het team bespreken. Hierdoor kunnen we snel handelen en de inhoud van ons programma (indien noodzakelijk) aanpassen. Er zijn zowel (gepersonaliseerde) langetermijndoelen als kortetermijndoelen die aan de hand van een schaalvraag worden geëvalueerd. Tevens wordt er van iedere dag een verslag over de psycho-educatie en workshops gemaakt. Op deze manier krijgt iedere cliënt een waardevolle dossieropbouw die de rest van de (school)loopbaan zal versoepelen.

Wij worden meestal door de gemeente vergoed/ingeschakeld wanneer een kind niet (volledig) naar school kan gaan door trauma's, aanpassingsgedrag, angsten, overprikkeling en/of psychosomatische/psychische klachten. De school en/of het samenwerkingsverband kan tevens bijdragen wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid. Dit is per casus verschillend en het regelen van de vergoeding kan aardig wat tijd van de ouders in beslag nemen. Daarom hebben we de ouderbijdrage in het leven geroepen. Deze is ongeveer gelijkwaardig aan de kosten voor "hoogbegaafden onderwijs" en wordt aan de ouders terugbetaald zodra de vergoeding is geregeld en uitbetaald. Op deze manier kan een kind in nood nooit (zomaar) worden uitgesloten van passende begeleiding. Ouders betalen altijd voor het hele schooljaar als er uiteindelijk geen vergoeding komt. Mocht een kind eerder kunnen afbouwen dan wordt evengoed het volledige bedrag betaald. Anders is het bij deze tarieven niet rendabel voor ons.

De kinderen hebben de gelegenheid om workshops te volgen. Deze dienen altijd een hoger doel dan de "lessen" op zich en passen bij de persoonlijke doelen van de aanwezige cliënten. Daarom vallen we meestal onder jeugdzorg. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak het vertrouwen in passend maatwerk verloren. We kunnen de (volledige) terugkeer naar school alleen stimuleren door dit vertrouwen te herstellen. Ieder kind volgt zijn/haar eigen unieke programma met persoonlijke doelen. Ieder hoogbegaafd kind is anders en heeft weer andere behoeften. We sluiten aan bij de a-synchrone ontwikkeling van onze cliënten en daardoor kan de focus soms wisselen. Denk hierbij aan de sociale, motorische, emotionele en cognitieve behoeften.

Er zijn per dag 4 workshops. We maken voor ieder kind een gepersonaliseerd rooster waarin we vastleggen waar tijdens deze workshops de focus op wordt gelegd. Soms krijgen we einddoelen voor een bepaald leerjaar of een lijst met hiaten mee vanuit school. Dit wordt dan in het maatwerkplan meegenomen en einddoelen kunnen in het portaal worden afgevinkt. Toch ligt bij de meeste kinderen in het begin de focus op ontprikkelen, vertrouwen opbouwen, autonomie aanspreken en psycho-educatie. Van daaruit wordt er dan gekeken of we de persoonlijke doelen kunnen behalen met cognitieve input. De HB-professionals hebben allemaal jarenlange ervaring met hoogbegaafdheid en zorgen samen voor een warme en liefdevolle omgeving waar de kinderen zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Gedurende de dag is er veel ruimte voor autonomie binnen een vast rooster. Er zijn vaste momenten voor workshops en om te ontprikkelen. Er is tevens 1.5 uur de tijd om te sporten, zwemmen, koken of lekker samen naar buiten te gaan.

HBplus is dagbesteding en geen school. Wij richten ons op de algehele gesteldheid van de kinderen en het is ons doel om de schoolgang weer op te bouwen. Dit gebeurt echter altijd in overleg en in het belang van het kind. We hebben een opzegtermijn van twee maanden zodat we voor de kinderen een veilige groepssamenstelling kunnen waarborgen die niet zomaar kan veranderen.

Als een kind bij ons wordt aangemeld dan volgt er in eerste instantie een vrijblijvend intake-gesprek. Deze kan tijdens een inloop of HBcafé plaatsvinden maar ook bij ons op kantoor. Vaak adviseren we vooraf individuele coaching en/of een "losse HBkids groep" zodat we goed kunnen inschatten op welke dag(en) en/of locatie de beste mogelijkheden zijn voor deze specifieke hulpvraag. Zo is er bijvoorbeeld op de ene dag veel focus op automatiseren en op een andere dag juist meer ruimte voor kinderen die autodidact zijn. Ook zijn er dagen waarop de kinderen uit verschillende workshops kunnen kiezen die vooraf zijn voorbereid. Kortom: Er wordt echt goed naar het complete plaatje gekeken voordat we een kind in een groep plaatsen. Op dit moment hebben we dagbesteding in Hoogkarspel, Tuitjenhorn, Den Helder en Lelystad. Er zijn 4 momenten waarop er bij HBplus kan worden ingestroomd: na de zomervakantie, na de herfstvakantie, vanaf februari en na de mei-vakantie. Dit zorgt voor rust in de groepen en voor duidelijkheid richting nieuwe cliënten. In de tussentijd kan er gebruik worden gemaakt van onze andere diensten: Losse HBkids groep, HB-tienercafé, HBkamp en individuele coaching.

Inmiddels gaan veel van onze cliënten weer (grotendeels) naar school. Door ons aanbod van HBcollege kunnen ouders, docenten, coaches en gezinswerkers zich laten scholen/begeleiden. Hierdoor wordt de kans op een positieve toekomst voor de cliënten aanzienlijk vergroot. We hebben kinderen van 120 scholen (vanuit het hele land) in de begeleiding (gehad). Hierdoor hebben we een goed beeld van de kennis en kunde in Nederland en kunnen we in sommige gevallen ook doorverwijzen naar een passende plek als deze niet voor handen (b)lijkt te zijn.

In principe zijn er mogelijkheden op iedere schooldag van de week. Het hangt van de situatie en behoeften van de cliënt af wat ons advies gaat zijn. Voor ons is het belangrijk om voor de intake te weten of een kind onder de reguliere HBplus of HBplus extra valt. Kijk hieronder voor de verschillen:

HBplus:
Maximaal 6 kinderen per HB-professional

Deze kinderen zijn:
- Stabiel in gedrag en/of internaliserend;
- In staat om vier keer per dag een half uur een workshop te doen;
- In staat om zelfstandig om te kleden en zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen, te gymen of naar buiten te gaan;
- Bewust van hun eigen proces en stellen indien gewenst vragen aan de begeleiding of vragen om hulp;
- Zelfsturend en/of autonoom. Ze kunnen indien gewenst zelfstandig iets opzoeken, kopiëren en/of voorbereiden voor een workshop;
- In het bezit van een zwemdiploma.

HBplus EXTRA:
Maximaal 3 kinderen per HB-professional

Op deze kinderen zijn 1 of meer van de volgende punten van toepassing:
- Hebben een grote hulpvraag met betrekking tot hun emotionele ontwikkeling en/of externaliserend gedrag;
- Hebben een grote mate van begeleiding nodig om vier keer per dag een half uur een workshop te kunnen doen;
- Zijn (nog) niet in staat om zelfstandig om te kleden en/of zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen, gymen of naar buiten te gaan;
- Zich (nog) niet bewust van hun eigen proces en krijgen intensieve coaching om dit te leren.
- (Nog) niet zelfsturend. Ze leren bij ons hoe ze zelfstandig iets kunnen opzoeken, kopiëren en/of voorbereiden voor een workshop. Ze leren hoe ze hun eigen autonomie mogen aanspreken. Indien wenselijk worden de materialen voor de workshops per kind gepersonaliseerd voorbereid en vooraf klaargelegd;
- (Nog) niet in het bezit van een zwemdiploma.

Interesse voor uw kind, leerling of cliënt? Mail dan even naar info@hbcentrum.nl

Lees recensies:

Ter bescherming van de kinderen zijn recensies altijd anoniem.

Anoniem (19-2-2019) : "Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven"

Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Na een paar weken HB-plus Dagbesteding is mijn zoon (9 jaar) een ander kind geworden. Hij heeft weer lol en humor, ik zie hem ontspannen en hij wordt echt cognitief uitgedaagd.

Een half jaar geleden nog, ging hij nauwelijks meer naar school, en werd hij gezien als “een niet leerbaar jongetje met ASS en forse gedragsproblematiek” resulterend in verwijzing naar speciaal onderwijs.

 

Het contact met Centrum voor Hoogbegaafdheid heeft het verschil gemaakt: het luisteren en (h)erkennen van de problematiek, de betrokkenheid en de ervaring.

Bij de cursus HB “raakt” (voor ouders) vielen voor mij de kwartjes; dit was misschien wel de belangrijkste stap in het proces.

Vervolgens heeft mijn zoon bij HB-plus het vertrouwen gekregen te mogen zijn wie hij is. Hij kreeg de erkenning die hij nodig had, de uitdaging en begeleiding door de ervaringsdeskundigen van Centrum voor Hoogbegaafdheid. Het contact met ontwikkelingsgelijken, de psycho-educatie, uitdaging in topdown aangeboden leerstof en momenten van ontprikkelen helpen hem daarbij. En nog steeds, laat hij stapje voor stapje meer van zichzelf zien.

 

Ook is het contact tussen school en Centrum voor Hoogbegaafdheid van onschatbare waarde gebleken. Doordat zij betrokken zijn geweest bij overleg op school, is het karakteristieke HB-gedrag van onze zoon ook voor school zichtbaar en herkenbaar geworden. Zijn gedragsproblemen en diagnoses verdwenen als sneeuw voor de zon.

En het resultaat na 10 weken HB-plus? Over een week gaat hij starten in het reguliere onderwijs, naast 2 dagen HB-plus.

 

Dankzij Centrum voor Hoogbegaafdheid en HB-plus is mijn zoon weer een levenslustig kind  en is regulier onderwijs weer in beeld gekomen! De vele kilometers rijden heb ik daar graag voor over. Vol vertrouwen kijken we naar de toekomst om hem in volle kracht te kunnen zien stralen. Met alles wat daarbij hoort, bij een HB-kind.

Anoniem (28-5-2017) : "Ongelooflijk, na één dag al een ander kind!"

De nood werd steeds hoger, onze jongste dochter loopt totaal vast op school, heeft gigantische faalangst en emotionele uitbarstingen. Het werd koste wat kost tijd om ook de jongste naar de dagbesteding te laten gaan.

 

Wat zijn we blij dat we deze keuze hebben gemaakt! Al na één dag HBplus nam ik een heel ander kind mee naar huis. Elke week zien we haar zelfvertrouwen groeien, de derde keer durfde ze zelf groep 3 rekenwerk te maken. We zien in dat HBplus voor haar noodzakelijk is om op school vooruit te kunnen komen en geen thuiszitter te worden. We zijn zo ontzettend blij dat onze dochters bij HBplus de juiste zorg kunnen krijgen en wij ons eindelijk geen zorgen hoeven te maken (behalve over het uitblijven van een vergoeding door de gemeente dan...).

 

Tot slot de woorden van onze oudste dochter: "HBplus is de enige plek waar ik met kinderen ben die zijn zoals ik, de enige plek waar ik me écht thuis kan voelen."

Lees ook andere recensies, klik hier!

Benieuwd naar onze mogelijkheden voor uw kind, leerling of cliënt?

Stuur dan even een mailtje naar info@hbcentrum.nl

Klik hier om direct aan te melden.

Tarieven:

HBplus Dagbesteding

PGB: € 25 per uur

of een ouderbijdrage vanaf €6,67* per uur.

HBplus Extra:

PGB € 45 per uur 

of een ouderbijdrage vanaf €13,33* per uur.

* Deze ouderbijdrage is geldig in aanloop naar een PGB. Vraag ons naar de mogelijkheden.

bottom of page