top of page
De HBplus Dagbesteding is een onderdeel van het Centrum voor Hoogbegaafdheid.

HBplus Dagbesteding : Groepssamenstelling

Groepssamenstelling

Elke reguliere ‘HBplus groep’ bestaat uit maximaal 12 kinderen. Momenteel hebben we dagbesteding op dinsdag en donderdag waarbij we de kinderen over twee groepen verdelen: HBplus en HBplus EXTRA (zie hieronder voor meer uitleg). We willen onze kwaliteit waarborgen en de prikkelarme omgeving garanderen.
 

Vanaf februari 2019 bieden we op maandag ook ‘HBplus VO’ aan. Er gaan kinderen vanuit het voortgezet onderwijs naar de groepen op dinsdag en/of donderdag. Indien gewenst kan dit nu worden uitgebreid of vervangen door de dagbesteding op maandag. Deze dag staat volledig in het teken van de specifieke behoeften van sommige voortgezet onderwijs leerlingen en/of kinderen in de basisschoolleeftijd met behoefte aan lesstof van het voortgezet onderwijs. We onderzoeken de mogelijkheden om deze dienst uit te breiden naar woensdag en vrijdag.

HBplus: Maximaal 6 kinderen per HB-professional

​Deze kinderen zijn: *

 • Stabiel in gedrag en/of internaliserend;

 • In staat om vier keer per dag een half uur geconcentreerd een workshop/educatief aanbod te doen;

 • In staat om zelfstandig om te kleden en zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen;

 • bewust van hun eigen leerproces en stellen indien gewenst vragen aan de begeleiding of vragen om hulp;

 • Zelfsturend en autonoom. Ze kunnen indien gewenst zelfstandig iets opzoeken, kopiëren en/of voorbereiden voor een workshop/educatief aanbod;

 • in het bezit van een zwemdiploma.

HBplus EXTRA: Maximaal 3 kinderen per HB-professional

Op deze kinderen zijn 1 of meer van de volgende punten van toepassing: *

 • Hebben een grote hulpvraag met betrekking tot hun emotionele ontwikkeling en/of externaliserend gedrag;

 • Hebben een grote mate van begeleiding nodig om vier keer per dag een half uur een workshop te kunnen doen;

 • Zijn (nog!) niet in staat om zelfstandig om te kleden en/of zonder escalaties met andere kinderen te zwemmen;

 • zich (nog!) niet bewust van hun eigen leerproces en krijgen intensieve coaching om dit te leren.

 • (Nog!) niet zelfsturend. Ze leren bij ons hoe ze zelfstandig iets kunnen opzoeken, kopiëren en/of voorbereiden voor een workshop. Ze leren hoe ze hun eigen autonomie mogen aanspreken. Indien wenselijk worden de materialen voor de workshops in eerste instantie per kind gepersonaliseerd voorbereid en vooraf klaargelegd;

 • (Nog!) niet in het bezit van een zwemdiploma.

 

HBplus VO

Deze kinderen zijn niet in staat om vijf dagen per week naar het Voortgezet onderwijs te gaan door één of meer van onderstaande redenen. Deze leerling:

 • Is 12 jaar of jonger en staat ingeschreven binnen het primair onderwijs;

 • Heeft een te sterke a-synchrone ontwikkeling;

 • Heeft automatiseringsproblematiek/ Dyslexie/ Dyscalculie;

 • Heeft lichamelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld: EDS/Hypermobiliteit, schrijfproblematiek; en/of een ander ongemak waarbij pijn of extra overprikkeling ontstaat;

 • Heeft PTSS/een schooltrauma;

 • Handelt en functioneert autodidact.

Er worden maximaal 12 leerlingen toegelaten tot ‘HBplus VO’. Zij worden deze dag begeleid door twee HB-professionals. Wij zorgen voor een extra HB-professional als een kind onder ‘HBplus EXTRA’ valt. Ook dan is de groepsgrootte maximaal 3 kinderen per HB-professional.

 

* Er kan op één of meerdere voorwaarden een uitzondering worden gemaakt als dit beter is voor het kind. Dit uiteraard zonder extra kosten.

 

Het aanbod verschilt per vestiging. Mail voor meer informatie naar info@hbcentrum.nl

bottom of page