top of page
De HBplus Dagbesteding is een onderdeel van het Centrum voor Hoogbegaafdheid.

HBplus Dagbesteding : Toelatingseisen

1. De deelnemer heeft minimaal één periode bij HBkids afgerond en/of drie keer individuele coaching bij ons gehad. Aan de hand daarvan nemen we een besluit of de deelnemer op dat moment geschikt is voor deelname aan HBplus. 

2. De directie, IB'er en leerkracht van de deelnemer durven het schoolsysteem voor één of meerdere dagen los te laten. Ze staan achter ons concept en nemen bij vragen contact met ons op. We onderhouden een ‘kort lijntje’ via de mail. We gaan met respect met elkaar om en zorgen samen voor de best haalbare situatie voor de deelnemer. Iedereen is zich ervan bewust dat HBplus preventief werkt om thuiszitten te voorkomen. Bij geen/onregelmatige schoolgang wordt er  door de ouders toestemming gevraagd bij de school van inschrijving en/of leerplichtambtenaar.

 

3. De ouder(s)/ verzorger(s) staan samen achter de gestelde doelen voor de deelnemer. Deze doelen worden in samenwerking met school,  het kind, de HB-professional(s) en de ouder(s)/verzorger(s) opgesteld.

 

4. De verwachtingen van HBplus zijn volledig helder voor de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij iedere week bepaalde dingen van school gaat missen en gaat hiermee akkoord. Ook de doelen worden samen met de deelnemer doorgenomen en indien nodig aangevuld/aangepast. De verwachtingen zijn voor het kind ook helder wanneer er geen sprake is van structurele schoolgang op het moment van inschrijving.​ Wij gaan dan samen uitbouwen naar een werkbare structuur voor de schoolweek.

 

Meld uw kind aan via: https://aanmelden.hbcentrum.nl

 

Voor deelname moet:

- De  school van inschrijving akkoord zijn;

- De betaling via de gemeente/ school/ouders geregeld zijn;

- De intakeprocedure goed doorlopen zijn.

bottom of page