top of page

HB-stoer

De gevoeligheid en bijzondere/vaak snellere ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen kan er voor zorgen dat ze minder sociaal overkomen, terwijl dit vaak helemaal niet het geval is. Wel zijn ze soms, door eerdere teleurstellingen, sociale faalangst of andere omstandigheden, minder weerbaar dan andere kinderen. Tijdens deze cursus wordt er intensief gewerkt aan de sociale vaardigheden van de kinderen. De kinderen krijgen handvatten om sterk in hun schoenen te staan, duidelijker over te komen en weerbaarder te worden. Dit op een hele topdown manier door middel van spelletjes, rollenspelen en vooral dóen. Ze gaan zélf en met elkaar naar oplossingen zoeken. Dit wordt tijdens het traject langzaam opgebouwd. Uniek is ook de samenstelling van de groepjes die uitsluitend zullen bestaan uit (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en het groepje wordt altijd begeleid door een ervaren HB-professional.

Het traject: 5x 2 uur bijeenkomst, materialen, verslag aan de ouders
Kosten: €250,-
Leeftijd: 6-12jr, 12+

 

bottom of page